INTEGRITETSPOLICY RÖRANDE ANSÖKAN OM ANSTÄLLNING

Cabeza rekrytering och konsulting AB, org.nr 556981-4816, (”Cabeza”, ”vi”, ”oss”, osv.) är personuppgiftsansvarig för rekryteringsprocessen och behandling av personuppgifter tillhörande dig som arbetssökande.

Så här behandlar Cabeza dina uppgifter när du söker anställning hos oss

Det är viktigt för Cabeza att du som söker anställning hos oss har förtroende för hur vi hanterar din integritet och dina personuppgifter. Nedan förklarar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar de personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet, och andra uppgifter du lämnar om dig själv i din ansökan) som du lämnar till oss i ansökningsformuläret och i de ansökningshandlingar du lämnar in till oss samt de personuppgifter du lämnar till oss din kommunikation med oss.

Om du använder alternativen ”Apply with LinkedIn” eller ”Apply with Facebook” behandlar vi även personuppgifter (namn, e-postadress, och andra uppgifter du lämnat om dig själv) som vi samlar in från dessa tredje parter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi baserar vår behandling av personuppgifter på tre rättsliga grunder, nämligen (i) på en intresseavvägning (vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse), (ii) för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten, och (iii) om du lämnat samtycke till att uppgifterna sparas i kandidatbanken, samtycke.

Så här använder vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning

Vi behandlar dina personuppgifter efter en intresseavvägning för att överväga olika kandidater utifrån olika erfarenheter och meriter och studieresultat, administrera kallelse och bokning av tid för intervju och administrera ditt CV, personliga brev, betyg, tester och examensbevis, samt för att rekommendera kandidater till de bolag som anlitat oss. Vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att Delphi ska kunna rekrytera personal.

Så här använder vi dina uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten

Om vi skulle bli föremål för anspråk enligt diskrimineringslagen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättigheter. Dessa uppgifter sparas i två år efter att du lämnat in din ansökan.

Så här använder vi dina uppgifter om du samtyckt till att uppgifterna sparas i vår kandidatbank

Om du samtyckt till att uppgifterna sparas i vår kandidatbank för att

  • att tipsa dig om lediga tjänster som passar din profil,
  • överväga olika kandidater utifrån olika erfarenheter och meriter och studieresultat,
  • administrera kallelse och bokning av tid för intervju, och
  • administrera ditt CV, personliga brev, betyg, tester och examensbevis.

Den lagliga grunden för behandlingen är att du har lämnat samtycke. Om du samtyckt till att uppgifterna sparas i vår kandidatbank kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). Vi skickar årligen ut en påminnelse om att vi behandlar dina personuppgifter i vår kandidatbank och du kan även i samband med detta välja att återkalla ditt samtycke genom att följa instruktionerna i mailet.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Cabeza. Vi delar uppgifterna med de bolag som anlitat oss för att genomföra rekryteringsuppdrag för tjänsten/tjänsterna du sökt. Uppgifterna delas även med Teamtailor AB som behandlar ansökningsuppgifter och -handlingar för vår räkning som s k personuppgiftsbiträde. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med andra personuppgiftsbiträden. Till exempel får våra molntjänstleverantörer åtkomst till dina personuppgifter. Vi har tecknat s k personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden vilket bl a innebär att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess.

Personuppgiftsbehandling genom cookies

cabeza rekrytering och konsulting AB är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som samlas in genom cookies. Cabeza använder bara funktionella cookies på cabeza.teamtailor.com – d v s cookies som är nödvändiga för att webbsidan ska fungera som avsett. Cabeza behöver inte ditt samtycke för att placera dessa cookies på din webbläsare.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Rätt att återkalla eventuellt samtycke och att invända mot behandling

Om du har lämnat samtycke till att uppgifterna sparas i vår kandidatbank kan du när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket, med verkan från och med återkallelsen.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt att få tillgång till information om hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning (marknadsföring).

Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet.

Rätt till dataportabilitet

Om du samtyckt till att uppgifterna sparas i vår kandidatbank har du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att inge klagomål

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Vill du kontakta oss?

om du vill använda dig av dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 072 576 25 45 eller e-post malin.schultz@cabeza.se.